Sylviawirginia99
https://www.limbul.com/Sylviawirginia99
Ayşe Taşdemir
  • Girdiler
  • Kişisel bilgi
  • Favoriler

Sylviawirginia99 kullanıcısının girdileri...

federalizm
Belli bir devlet türü olan federal devleti kuran ve federal devletle, federe devletler arasında; devlete ait güçlerin anayasal paylaşımını ifade eden bir kavramdır. Federalizm yetkilerin yeniden dağıt...
4 Tem, 2022 [21:31:32]
Garip Hareketi
1941 yılında Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday ortaklaşa yayımladıkları Garip adlı şiir kitabının önsözünde şiir anlayışlarını açıkladılar. Kitabın kapağına, "Bu kitap s...
4 Tem, 2022 [00:30:52]
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Bu dönemdeki Türk edebiyatını iki ana başlıkta ele almak mümkündür. 1923 ve 1940 dönemini daha çok Milli Edebiyat etkisinin devam ettiği dönem olarak niteleyebiliriz. Sanatçıların çoğu ilk eserlerini ...
4 Tem, 2022 [00:04:09]
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri
Bu dönem romancılarının ortak özellikleri; Toplumun ve bireyin problemlerini işlemek, memleket ve millet sevgisini romantik duygularla beslemek, milli değerlere sempati ile yaklaşmak şeklinde özetlene...
3 Tem, 2022 [02:12:39]
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri
Milli Edebiyatın oluşumu; Batı uygarlığı etkisinde gelişen Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecratı edebiyatları Türk edebiyatının modernleşmesinde büyük atılımlar yapmıştır. Fakat içerikte Fransız edebiya...
3 Tem, 2022 [01:59:37]
İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
Meclis-i Mebusan'ın kapatılmasından sonra devlet yönetiminin aydınlar üzerinde baskıcı bir tutum sergilemesiyle başlayan bu dönem, 1896 yılında Servetifünun edebiyatının kurulmasıyla son bulmuştur. Dö...
3 Tem, 2022 [00:32:32]
Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte 1860'da çıkardığı ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başlayan dönemdir. Bu dönemin sanatçıları; Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat ...
2 Tem, 2022 [23:41:18]
dede korkut
Eserin asıl adı "Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisanı taife-i Oğuzan'dır." Kitaptaki hikayelerin anlatıcısı Dede Korkut olduğu için hikayeler bu adlı anılmıştır. Kitabın ön sözünde Dede Korkut hak...
2 Tem, 2022 [23:27:34]
Atabetü'l Hakayık
"Hakikatlerin Eşiği" anlamına gelen eser Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda yazılarak, Emir Muhammed Bey adlı bir beye sunulmuştur. Ayet ve hadislerin yer aldığı dini, didaktik bir e...
2 Tem, 2022 [23:17:58]
Kutadgu Bilig
Okuyanlarına yol göstersin onlara mutluluk versin diye eserine "mutluluk veren bilgi" anlamına gelen Kutadgu Bilig adını veren Yusuf Has Hacip eserini 1069-1071 yılları arasında yazarak Kara...
2 Tem, 2022 [23:01:49]
haizi ne d3mek
Haiz olmak şeklinde kullanılır. Söylenen yeteneklere, becerilere ya da niteliklere sahip olmak anlamına gelmektedir. Bknz. "Bu ekiple başarı elde edebilmesi için liderlik vasıflarına haiz olma...
2 Tem, 2022 [21:36:03]
Hegel
Hegel'e göre tarihsel varlık alanını oluşturan insan bu süreçte Devleti kurarak en önemli adıma atmıştır. Çünkü Tin kendisini devletle görünüme getirebilecektir. Sivil toplum ile devlet arasındaki ayr...
30 Haz, 2022 [03:29:43]
Machiavelli
Eseri olan Prens, Medici yöneticisi Lorenzo'ya ithafen yazılmış bir af ricası olarak görülse de kompleks ve incelikli bir eser olarak yüzyıllardır yorumlana geldiğinden iş talebinden öte bir şeydir. M...
30 Haz, 2022 [03:21:00]
Disiplin Soruşturması
Memurların devlet memurluğu statüsünü düzenleyen kurallara uymamaları nedeniyle, kurum düzenini bozan fiillerine, "disiplin suçu" haklarında yürütülen soruşturmaya "disiplin soruşturmas...
30 Haz, 2022 [03:05:53]
Bağımsız İdari Otoriteler
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak da bilinen, belli sektörlerde ve belli hizmet alanlarında düzenleme, organizasyon, denetleme ve yaptırım uygulama yetkilerine sahip kuruluşlardır. Merkezin d...
30 Haz, 2022 [02:46:49]