Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Şinasi'nin Agah Efendi ile birlikte 1860'da çıkardığı ilk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başlayan dönemdir. Bu dönemin sanatçıları; Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Direktör Ali Bey, Mizancı Murat, Ahmet Cevdet Paşa, Şemsettin Sami, Yusuf Kamil Paşa, Ali Suavi ve Sadullah Paşa'dır. Dönemin sanatçıları; yazar, şair, çevirmen, gazeteci gibi çok yönlü kişiliklerinin yanı sıra siyasetle de ilgilenen birer devlet adamı olarak dikkat çekmişlerdir. Bu döneme Şinasi-Ziya Paşa-Namık Kemal Okulu da denmektedir.

"Toplum için sanat" anlayışı benimsenmiş, edebiyat toplumun eğitilmesinde bir araç olarak görülmüştür. Sanat kaygısından çok halkı aydınlatma amacıyla eser verildiği için estetik haz ikinci planda kalmıştır. Divan Edebiyatı eleştirilse de onun etkisinde kalınmış özellikle Divan şiirinin şekil özelliklerinden yararlanılmaya devam edilmiştir. Divan edebiyatındaki parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiş ve ilk kez şiirlerde konuya uygun başlık kullanılmış yani şiire bağımsız bir ad verilmiştir. Divan Edebiyatı nazım şekillerinden gazel, kaside, murabba, terkib-i bend kullanılmaya devam edilmiş fakat içerik bireysellikten toplumsallığa dönüşmüştür. Divan Edebiyatının süslü düz yazısı yerine belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düz yazı geliştirilmiştir. Türk edebiyatının başlangıcından beri ikinci planda olan düz yazı ilk kez bu dönemde şiirin önüne geçmiştir. Noktalama işaretleri ilk kez bu dönemde kullanılmış olup dilde sadeleşme savunulmuş ancak pek başarılı olunamamıştır. Hece ölçüsü kullanılmak istenmiş fakat daha çok aruzla şiir yazılmış ve genellikle beyit nazım birimi kullanılmıştır.

Batı edebiyatından alınan roman, modern hikaye, tiyatro, eleştiri, makale gibi düz yazı türleri ile ilk kez bu dönemde eser verilmiştir. Vatan, millet, adalet, devlet, hak, özgürlük, eşitlik gibi temalar ilk kez işlenmiş. Bu kavramların halka benimsetilmesi için edebiyat bir araç olarak görülmüştür. Roman, hikaye gibi yeni türlerin ve özgürlük, eşitlik gibi yeni kavramların halka ulaştırılmasında gazeteden önemli ölçüde yararlanılmıştır. Eserler genellikle çeviri adapte veya taklit oldukları için teknik yönden tek başarılı olunamamıştır. Tiyatro eserleri okunmak için değil oynanmak için yazılmış ve halkı eğitme de bir araç gibi düşünülmüştür.

Bu dönemde en çok Ahmet Mithat Efendi eser vermiştir. Fransız edebiyatını örnek alan sanatçılar klasisizm ve romantizm akımlarının etkisinde kalmışlardır. Şinasi, Ahmet Vefik Paşa ve Yusuf Kamil Paşa klasisizmden, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami romantizmden etkilenmiştir.
Sylviawirginia99 - 2 Tem 2022 (23:41)
Sylviawirginia99 - 2 Tem 2022 (23:41)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
apple podcast yöneticiniz uygunsuz içeriği kapatmış 2 sonuç
2
inşaat filiz nedir 1 sonuç
3
online eğitim Hindistan 1 sonuç
4
Rümeysa ARSLAN 2 sonuç
5
bebek isim önerileri 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı