Sonuçlar Ansiklopedi Değiştir Geçmişi gör
MASALLARIN ÇOCUK DÜNYASINDAKİ YERİ

Tür Dil Kurumu’nda: “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi tür.” olarak tanımlanan masalın çocuklar için önemli bir yeri vardır. Kültürel olarak farklı masallar anlatılagelse de her masalın kolayca farklı kültürler tarafından benimsenebilecek özellikleri vardır. “Terbiye edici tür” olarak görülen masallar, her ne kadar çocuklara özel yazılmıyor olsa da olağanüstü olaylar anlatması sebepli çocuk dünyasına daha iyi hitap etmekte ve çocukların en sevdiği tür olmaktadır. Bu sebeple masal ve çocuğu benzersiz ikili olarak görmek yanlış olmayacaktır.

MASALLAR ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALI MIDIR?

Özellikle eğitici bir tür olması sebepli okul öncesi çocuklar için oldukça tercih edilen tür olan masalın pek çok faydası da bulunmaktadır.
• Dürüstlük, sabır, eşitlik, doğruluk gibi değerleri fantastik olaylar çerçevesinde anlatan masallar çocuklar için hem öğreticiyken hem de eğlendiricidir.
• Yetişkinler gibi soyut düşünme yeteneği bulunmayan çocuklarda, betimlemeleriyle onların hayal dünyasına kapı açan masallar çocukların daha kolay ders çıkarmasını sağlamaktadır.
• Masalı yazan kişiler; kendi hayal dünyasını, kendi problemlerini, kendi bakış açısını ve kendi çözüm yöntemini masala yansıttığı için bu yolla daha küçük kuşakları eğitirler.
• Bunların yanında çocuğun masal okuması veya çocuğa masal anlatılması çocuğun dil gelişimine de olumlu katkı sağlamaktadır. Bu dönemde kendi ana dilini ailesinden ve çevresinden duyarak öğrenecek ve içselleştirecek olan çocuk, masalın içinde barındırdığı çeşitli sözcüklerle hem eğlenecek hem de konuşmalarına katkı yapabilecektir.
• Çocuklar, ifade edemediği bazı isteklerini veya bastırdıkları bazı duygularını masal yoluyla ortaya çıkartabilirler. Bu da masal terapisini aklımıza getirmektedir.

MASAL TERAPİSİ

• Psikoterapide, sanatla veya masal ile terapi yapılıyor olup bunların iyileşmeye yardımcı olarak kullanılıyor olması çok defa görülmüştür. Herhangi bir yazı okumak veya yazı yazmak bile kişi için rahatlatıcı hale gelebilmektedir. Aynı zamanda travma sonrası stres bozukluğu gibi problemleri olan çocukların sıkıntılarını dile getirmesinde masal terapisinin ayrıca yararı vardır.
• Bu da bize gösteriyor ki masal okumak çocuklara bir şeyler öğretebileceği gibi aynı zamanda psikolojik problemlerine çözümler bulabilmektedir de.

Özetle, masalların eğlendirici özelliğinin bulunmasının yanında eğitici ve öğretici özellikleri de bulunmaktadır. Bunların yanında terapide iyileşmeye araç için kullanılan masallar, çoğu zaman çocukların problemlerine iyi gelmektedir.
Kopyalandı