Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Köktürk Yazıtları Öncesi Türk Tarihi
Türklerin en eski yazılı metin kaynağı Köktürk yazıtlarıdır. Dolayısıyla Türklerin daha önceki yaşamları ile ilgili herhangi bir yazılı belge yoktur. Eski dönemlerde, Türklerle çeşitli ilişkilere girmiş olan Çin Kaynakları Türk tarihini ancak milattan önce birkaç yüzyıl geriye götürebilmektedir. Ancak Köktürk yazıtlarını inceleyen dilbilimciler metindeki kavramları, edebi sanatları ve söz varlığı gibi dil unsurlarını incelediklerinde Türk dilinin yaşını 2000 yıl daha geri götürülebileceğini belirtmişlerdir. Aynı şekilde arkeojik kazılarda bulunan kalıntı ve eski kavimlere ait tabletler Türk tarihini MÖ 3500 yıl kadar geriye götürmektedir.
Türk tarihi ve yaşı ile ilgili diğer önemli unsur ise Sümer dili ile Türkçedeki kelime benzerliğidir. Osman Nedim Tuna Sümerce ve Türkçe arasında 168 ortak kelime tespit etmiştir. Bu tespit eski dönemlerde Sümerlilerin ve Türklerin komşu olması görüşünü güçlendirmesi yönünden önemlidir.
Sümerce ve Eski Türkçedeki bazı ortak kelimeler:
Sümerce: dingir (tanrı)    Eski Türkçe: tangri (tanrı)
                uş         (iş)                               ış, iş    (iş)
                gud      (öküz)                         ud        (öküz)
                 men    (ben)                           men     ( ben)
                 di-      (konuşmak)                 ti           (demek)
Araştırmacılar; MÖ 3500 yıllarında yaşamış olan Sümerliler ile kelime ortaklığını, kelime alışverişine ve komşuluklarına bağlamıştır. Bu da Türk dilini ve tarihini 3500’lü yıllara kadar götürmüştür.
Türk Tarihi ile ilgili üzerinde durulması gereken diğer bir hususta, Türklerin anayurdu ve komşuları meselesidir. Ahmet Bican Ercilasun bir makalesinde MÖ 4000’li yıllarda Doğu Anadolu’da yaşayan Hurriler ve onların torunları olan Urartular’ın Türkler ile akrabalıkları üzerinde durmuş, Hurriler ile Mezopotamya’ da yaşayan Sümerler arasında bağlantı olduğuna inanmıştır.
Bununla ilgili olarak Hititlerin merkezi olan Hattuşa’da yapılan bir arkeolojik kazıda önemli bir çivi yazısı ele geçirilmiştir. Çivi yazısı,  Akkad İmparatoru Naramsin’in MÖ 3000 yıllarda Doğu Anadolu’da 17 krallığı ele geçirişini ve bu krallıkların ismini yazar. Bu krallıklardan 15. olarak Türki Kralı İlşu Nail’in bulunması Türklerin çok daha önceleri Anadolu’ya geldiklerini kanıtlar niteliktedir.
Beyza - 30 Haz 2022 (22:28)
Beyza - 30 Haz 2022 (22:28)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
"Türk tarihi" için diğer sonuçlar

2 adet sonuç bulundu.

Kullanıcılar ve Sayfalar

2 adet kullanıcı bulundu.

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
apple podcast yöneticiniz uygunsuz içeriği kapatmış 2 sonuç
2
inşaat filiz nedir 1 sonuç
3
online eğitim Hindistan 1 sonuç
4
Rümeysa ARSLAN 2 sonuç
5
bebek isim önerileri 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı