Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
İlk Resmi Gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
İlk Yarı Resmi Gazete: Cerîde-i Havadis (1840)
İlk Özel Gazete: Tercümân-ı Ahvâl (1860, Şinasi ile Agâh Efendi birlikte çıkarmıştır.)
İlk Mizahi Gazete: Diyojen (Teodor Kasap)
İlk Türkçe Dergi: Mecmua-i Fünûn (1862)
İlk Resimli Dergi: Mir'at
İlk Türkçe Ekonomi Dergisi: Takvîm-i Ticaret
İlk Makale: Tercümân-ı Ahvâl Mukaddimesi (1860, Şinasi)
İlk Şiir Çevirisi: Tercüme-i Manzûme (Şinasi, Lamartine ve La Fontaine'den çevirilmiş.)
İlk Fabl Çevirileri Yapan: Şinasi (Fransız yazar La Fontaine'den)
İlk Atasözleri Derlemesi: Durûb-ı Emsâl-i Osmâniye (Şinasi)
İlk Noktalama İşaretleri Kullanan: Şinasi
İlk Roman Çevirisi: Telemak (Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelon'dan çevrilmiştir.)
İlk Yerli Roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemsettin Sami)
İlk Edebi Roman: İntibah (Namık Kemal)
İlk TArihi Roman: Cezmi (Namık Kemal)
İlk Realist Özellikler Taşıyan, Romantizmden Realizme Geçiş Özellikleri Gösteren, Realizmin Öncüsü Roman: Sergüzeşt (Sami Paşazade Sezai)
İlk Batılı Anlamda Realist Roman: Araba Sevdası (Recaizade Mahmut Ekrem)
İlk Köy Romanı: Karabibik (Nabizade Nazım)
İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra (Nabizade Nazım)
İlk Tezli (Bir Görüşü Savunan) Roman Denemesi: Zehra (Nabizade Nazım)
İlk Polisiye Roman: Esrâr-ı Cinayet (Ahmet Mithat Efendi)
İlk Kadın Romancı: Fatma Aliye Hanım
İlk Hikaye Denemesi: Müsameretname (Emin Nihat)
İlk Yerli Hikaye: Letâif-i Rivâyât (Ahmet Mithat Efendi)
İlk Batılı Anlamda Hikaye: Küçük Şeyler (Sami Paşazade Sezai)
İlk Modern Tiyatro: Şair Evlenmesi (Şinasi)
İlk Dram Denemesi: Hikâye-i İbrahim Paşa Be İrahim-i Gülşenî (Abdülhak Hamit Tarhan'ın babası Hayrullah Efendi)
İlk Epik Tiyatro: Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner)
İlk Absürd Tiyatro: Canlı Maymun Lokantası (Güngör Dilmen)
İlk Sahnelenen Tiyatro: Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)
İlk Manzum Tiyatro: Sergüzeşt-i Pervîz (1866, Ali HAydar Bey)
Aruzla Yazılan İLk Tiyatro: Eşber (Abdülhak Hamit Tarhan)
Heceyle Yazılan İlk Tiyatro: Nesteren (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk Pastoral Şiir: Sahra (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk Uyaksız Şiir: Validem (Abdülhak Hamit Tarhan)
İlk Köy Şiiri: Köylü Kızların Şarkısı (Muallim Naci)
İlk Antoloji: Harabat (Ziya Paşa)
İlk Batılı Anlamda Günlük: Seyehat Jurnali (Direktör Ali Bey)
İlk Mizahi Sözlük: Lehçetü-l Hakâyık (Direktör Ali Bey)
Batılı Anlamda Mizahın İlk Örneği: Av'avanâme (Ethem Pertev Paşa)
İlk Eleştiri Yazısı: Lisân-ı Osmânî'nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülâhazâtı Şâmildir (Namık Kemal)
İlk Eleştiri Kitabı: Tahrib-i Harabat (Namık Kemal)
İlk Mülakat: Rüya (Ziya Paşa)
İç Monolog Tarzında Yazılan İlk Roman: Bir Düğün Gecesi (Adalet Ağaoğlu)
Yanlış Batılılaşmayı İşleyen İlk Roman: Felatun Bey İle Rakım Efendi (Ahmet Mithat Efendi)
Kurtuluş Savaşı'nı Doğrudan İşleyen İlk Roman: Ateşten Gömlek (Halide Edip Adıvar)
İlk Postmodern Roman: Tutunamayanlar (Oğuz Atay)
Sylviawirginia99 - 13 Haz 2022 (11:56)
Sylviawirginia99 - 13 Haz 2022 (11:56)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Kullanıcılar ve Sayfalar

2 adet kullanıcı bulundu.

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri 2 sonuç
2
yavuz 1 sonuç
3
Irk Bitig 1 sonuç
4
varoluşçuluk -ğu 1 sonuç
5
Türkmen 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı