Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Yapılan araştırmalar neticesinde muhasebe kayıtlarının ilk kullanımı milattan önce 5000 yıllarına kadar iner. Babil, Mısır, Eski Yunan, Roma, Eski Avrupa ve Orta çağda muhasebe kayıtlarına rastlanmıştır. 12 yüzyılda muhasebe kayıtları çok basit şekilde olmaktaydı. Ticari ilişkilerin, ortaklıkların izlenmesi ile ilgili basit hatırlatıcı kayıtlardan ibaretti. 12 yüzyılda kredi işlemlerindeki artış ve işletmelerin ihraç ürünleri için yabancı şehirlerde şubeler kurmaları veya acenteleri kullanmaları muhasebe kayıtlarını etkilemiş daha karmaşık muhasebe kayıtlarına ihtiyaç doğurmuştur. Orta Çağın başında keşiflerin yapılması, dünya ticaret hacminin genişlemesi neticesinde Yunanlılar ve Romalılar tarafından yapılan hesap tutma teknikleri geride kalmıştır. İslam dünyasının bilim alanında ilerlemeleri sonucu cari hesaplar çeşitli hesap özetleri ve bazı basit kayıt sistemleri geliştirilmiştir. Çift taraflı kayıt yöntemi ilk olarak İtalyan matematikçi ve din adamı olan Luca Pacidi tarafından uygulanmaya başlamıştır
Ülkemide mhasebe ilk kez 1850 yılında yayınlanan Kanunname-i Ticaret ile düzenlemeye gidilmiştir. Bu kanun Fransız Ticaret Kanunu'ndan alınmış olup onun tercümesi niteliğindedir. Bu sebeple muhasebe sistemimizde Fransız muhasebe sisteminin etkileri görülmektedir. Şu anda bile kullandığımız bazı muhasebe terimleri Fransızca'dan dilimize çevrilmiştir. Bunlardan bazıları aktif, pasif, provizyon vb. Muhasebe eğitimi ülkemizde ilk olarak 1883 yılında açılan İstanbul Ticaret Mektebi Alisinde başlamış, en önemli derslerden biri olmuştur. Daha sonra 1926 yılında yürürlüğe giren Ticaret Kanunu'nda Alman Ticaret Kanunu'nun etkileri görülmüş ve uzun bir süre Alman muhasebe sistemi ülkemizde etkisini göstermiştir. 1989 yılında 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, ve Yeminli Mali Müşavirlik kanununun yürürlüğe girmesi ile yasal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu Kanun ile birlikte mesleğin esasları, uygulama alanlarının geliştirilmesi sağlanmış ve Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler odaları kurulmuş ve bu odaların üst çatısı olan TÜRMOB kurulmuştur. Bu sayede meslek tam olarak örgütlü hale gelmiştir.
Sylviawirginia99 - 15 Haz 2022 (20:42)
Sylviawirginia99 - 15 Haz 2022 (20:42)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri 2 sonuç
2
yavuz 1 sonuç
3
Irk Bitig 1 sonuç
4
varoluşçuluk -ğu 1 sonuç
5
Türkmen 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı