Sonuçlar Ansiklopedi (42)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Yer bakımından yerinden yönetim kuruluşları olarak da nitelendirilen mahalli idareler, Anayasamızın 127. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; İl, belediye veya köy halkının, mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.

İl Özel İdaresi; 6360 sayılı kanun ile büyükşehir belediyesi olan illerde kaldırılmıştır. 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'na göre ise il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Validir.

Belediye; 5393 sayılı Belediye kanununa göre düzenlenmiş, belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliklere sahip kamu tüzel kişiliğidir. Organları; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır.

Büyükşehir Belediyesi; Anayasanın 127. maddesinde kanun büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri ifadesini barındırmaktadır. Toplam nüfusu 750 binden fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmektedir. Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il mülki sınırlarıdır. Organları; Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Encümeni, ve Büyükşehir Belediye Başkanıdır.

Köy; 442 sayılı Köy Kanunu'nda düzenlenmiş. nüfusu 2000'den aşağı yurtlara köy denmektedir. Cami, mektep, otlak, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerde oturan insanlar bağ bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy teşkil ederler. Köy bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve iş bu kanun ile kendisine verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Organları; Köy İhtiyar Meclisi, Köy Derneği ve Köy Muhtarıdır.
Sylviawirginia99 - 30 Haz 2022 (00:55)
Sylviawirginia99 - 30 Haz 2022 (00:55)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Ansiklopedi
Bir kuruluşun mahalli idare olarak nitelendirilebilmesi için kuruluşun bir insan topluluğundan oluşması belli bir toprak parçası üzerinde kurulmuş olması Kamu tüzel kişiliğine sahip olması ve Merkezi idare karşısında belirli bir özelliğe sahip olmasına ve yine merkezi idarenin Vesayet denetimine tabi olması gerekmektedir.
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri 2 sonuç
2
yavuz 1 sonuç
3
dede korkut 1 sonuç
4
Irk Bitig 1 sonuç
5
varoluşçuluk -ğu 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı