Sonuçlar Ansiklopedi (749)
0 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
İlk katkıyı siz yapın. İsminiz tarihe geçsin.
Ansiklopedi
Genç Osmanlılar ya da Yeni Osmanlılar da denmektedir. 2. Abdülhamit yönetimine karşı özellikle 1895'ten sonra gelişen muhalefet hareketine katılanlara verilen addır. Bu isim daha sonra genelleştirildi ve çeşitli dillerde ülkeleri dışında rejim aleyhtari muhalefet grupları bu adla anıldı Meksika Jön Türkleri gibi. Osmanlı Devleti'nde 1876-1889 yılları arasında muhalif gruplar çeşitli eylemlere giriştilerse de fazla etkili olamadılar. 1889'da Mektebi Tıbbiyede kurulan ve daha sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adını alan İttihad-ı Osmani ilk etkili örgüt oldu. Önceleri yalnızca yüksek okullarda faaliyet gösteren örgüt 1895'teki Ermeni olayları sonrasında açıkça eylemlere girişti. Aynı dönemde Paris'te bulunan Ahmet Rıza Bey ile temasa geçilerek Paris Merkezi oluşturuldu. Meşveret adını taşıyan yayın organı da Paris'te yayımlandı. Cemiyetin ilk resmi yayın organı olan bu dergiden önce de Jön Türk dergisi olarak nitelenebilecek dergiler yayımlanmıştı. Bunların arasında 1881'de Napoli'de yayımlanmaya başlayan uzun bir aradan sonra 1895'te Londra'da çıkarılan İstikbal,  Cenevre'de çıkan Hikmet bu dergilerden sayılabilir.  1895'teki eylemlere karşı Saray geniş bir tutuklama kampanyası açmış, İttihat de Terakkinin ileri gelen bütün üyelerini günümüzde Trablusgarp olan Fizana sürdürmüştür.  Jön Türkler Murat Bey'in yardımı ile 1896'ya kadar yüksek dereceli memurlar arasında kendilerine taraftar bulmuşlardı. Murat Bey daha sonra Avrupa'ya kaçarak Mizan gazetesine çıkardı. 1896 ve 1897'deki darbe girişimleri önceden haber alınarak bastırıldı. Yurt içindeki Jön Türk örgütleri hemen tümüyle dağıtıldı. Avrupa'da toplananlarda çeşitli dergiler çıkarmakla yetinmek zorunda kaldılar.

1897 Osmanlı Yunan Savaşı'nın olumlu sonucundan yararlanmak isteyen 2. Abdülhamit Jön Türklerle anlaşmak üzere baş hafiyesi Ahmet Celalettin Paşa'yı Avrupa'ya gönderdi. Aralarındaki sorunlar nedeniyle bölünmüş olan Jön Türklerin bir kısmı başkanları mizancı Murat Bey ile birlikte padişahın affından yararlanarak ülkeye döndüler. Jön Türklerin Mısır'da kurulan şubesi de Paşanın önerilerini kabul edip geri döndü. Saray Jön Türk hareketini dağıttığını sanırken Avrupa'ya kaçanlarla hareket yeniden güçlendi. 1899'da Saray yeniden Jön Türklerle pazarlığa girişti; yazı yazmamaları karşılığında bir kısmını Avrupa'daki elçiliklerde görevlendirdi. Bu olay hareket için ikinci bir yıkım oldu. Ancak 1899'da oğulları Prens Sabahattin ve Lütfullah beylerle birlikte Avrupa'ya kaçan Sultan'ın eniştesi damat Mahmut Celalettin Paşa'nın gelişi hareketi canlandırdı. 1899'da Brindisi ya da Corfuda bir kongre toplama girişimleri başarılı olamadı. İlk Osmanlı Umum Muhalifinin Kongresi 1902'de damat Mahmut Paşa ve oğullarının girişimiyle Paris'te toplandı. Kongrede iki büyük Jön Türk grubu arasında rejimi devirmek için yabancı ülkelerden yardım isteyip istememek konusunda tartışma çıktı. Yabancı müdahalesinden yana olan grup azınlık temsilcilerinin de desteğiyle kongrede çoğunluğu kazandı ve İngiltere'nin yardımıyla darbe hareketi için çalıştı. Ancak bu tasarılar uygulanamadı. Ahmet Rıza Bey önderliğindeki öteki grup Osmanlı Terakki ve İttihat Cemaatini kurdu ardından yayın organı olarak Şurayı Ümmet gazetesini çıkardı.

1906'da cemiyet yeniden örgütlendi; Bahattin Şakir Bey'in önerisi ile propaganda tekniği geliştirildi ve değiştirildi. Halka yönelik yayınlara başlandı. Ordu ile ilişki kuruldu. Buna göre damat Mahmut Celalettin Paşa'nın oğlu Prens Sabahattin çevresinde toplanan grup Teşebbüsü Şahsi ve Adem-i Merkeziyet cemiyetini kurdu, Terakki gazetesi de onların yayın organı oldu. Aynı yıl yurt içinde de Osmanlı Hürriyet cemiyeti kuruldu; bu örgüt daha çok subaylardan oluşmuştu. Kısa sürede Makedonya ve Selanik'te güçlenen örgüt yurt dışındaki iki büyük Jön Türk örgütü ile ilişki kurdu ve Terakki ve İttihat cemiyeti ile birleşti. Yurt dışındaki örgütler 1907'de Ermeni Taşnaksütyun cemiyetinin de katılmasıyla Paris'te ikinci kez muhalifler kongresini topladılar. Kongrede tüm muhalefet örgütleri 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi ve Kanun-i Esasinin yeniden yürürlüğe konulması için ortak eylem kararı aldılar. Bu sırada Rus Çarı Nikolay ile İngiltere Kralı 7. Edward'ın Reval'de buluşarak dünya sorunlarını görüşmeleri ve bu arada Makedonya sorununa da değinmeleri Rumeli'deki subayları harekete geçirdi. Makedonya'nın Osmanlı ülkesinden ayrılacağı padişahın da olupbitti karşısında suskun kalacağından korkan İttihatçı Subaylar meşrutiyete dönülmesi için saraya baskı yaptılar ve dağa çıktılar. 2. Abdülhamit Kanun-i Esasi'yi yürürlüğe koymak zorunda kaldı. İkinci kez Meşrutiyet ilan edildi. olay tüm Jön Türklerce hürriyetin ilanı olarak kutlandı. Adını İttihat ve Terakkiye çeviren Terakki ve İttihat Cemiyeti Meşrutiyet döneminin en etkili siyasal Kurumu oldu fakat Paris'te Prens Sabahattin'in önderliğindeki Teşebbüsü Şahsi ve Adem'i Merkeziyet Cemiyeti, İttihatçılarla kaynaşmaya yanaşmadı muhalefetini sürdürdü. Jön Türklerin siyasi fikirleri Şerif Mardin'in Jön Türklerin siyasi görüşlerini incelediği kitabında bahsettikleri özetle şu şekildedir: 1895 ve 1908 yılları arasında ikinci Abdülhamit'in yönetimine karşı Avrupa'da oluşturulan Jön Türk muhalefetini savunduğu siyasal düşünceleri ele alan Mardin, ilk bölümde 1876 ve 1895 arasında Türkiye'de beliren özgürlük akımlarını, bunların siyasal ve toplumsal temellerini ortaya koyar. İlerleyen bölümlerde Mizanı Murat, Samipaşazade Sezai, Ahmet Rıza, Yusuf Aksaray, Abdullah Cevdet ve Baheattin Şakir'in görüşlerini; Osmanlı, Menderes, İçtihat, Şürayı Ümmet gibi Avrupa'da yayımlanan muhalif gazetelerin savunduğu tezleri değerlendirir. Son bölümde ise Prens Sabahattin'in görüşlerine yer verir; Jön Türklerin temel amaçlarının HÜRRİYET değil Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmaktan Kurtarmak olduğunu savunur. Bu amacı gerçekleştirmek için Jön Türklerin halka güvenmediklerini bir Seçkinler Kadrosu oluşturmaya çalıştıklarını ileri sürer.
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri 2 sonuç
2
yavuz 1 sonuç
3
Irk Bitig 1 sonuç
4
varoluşçuluk -ğu 1 sonuç
5
Türkmen 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı