Sonuçlar Ansiklopedi (90)
3 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Sözlük
ego
isim, felsefe Latince
isim, felsefe Ben (III)
Sonuçlar
Sosyal hayatta kişiler kendini beğenmişlik kavramını anlatmak için, "egoist" kavramını kullanıyorlar fakat ego kelimesinin bencillikle alakası yoktur.
Psk.Sueda - 11 Haz 2022 (17:28)
Psk.Sueda - 11 Haz 2022 (17:28)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Egemen birey fikri üzerine inşa edilen anarşist inançların en belirgin ifadesi, Stirner'in "Ego ve Onun Sahibi" adlı eserinde bulunur. Marx gibi Stirner da Hegel'in düşüncelerinden derin bir şekilde etkilenmiştir. Fakat her iki düşünür de tamamıyla farklı sonuçlara ulaşmıştır. Stirner'in teorileri bireyciliğin uç bir biçimini temsil eder. Egoizm kavramı iki anlama sahip olabilir; bireylerin temelde kendileriyle ve egoları ile ilgili olduklarını iddia eder Hobbes ve Locke gibi düşünürler tarafından kabul edildiği gibi bireyler çıkarcıdırlar. Çıkarcılık bireyler arasında çatışmalara sebep olur ve bu durum bireylerin diğer bireylere zarar vermesini engelleyebilecek bir devletin varlığını gerekli kılar. Stirner'e göre egoizm bireyi ahlaki evrenin merkezine yerleştiren bir felsefedir.

Bu sayede birey toplumsal sözleşmeleri dini veya ahlaki ilkelere dikkate almadan tercih ettiği gibi açıklar. Böylesi bir durum hiçbir şeye inanmayarak tüm politik sosyal ve ahlaki kuralların reddi anlamına gelen Nihilizme ulaşır dolayısıyla bu durum açıkçası ateizmin ve bireyci anarşizmin radikal biçimini gözler önüne sermektedir. Devletsiz bir toplumda düzenin nasıl sağlanabileceğine dair birkaç öneri içeren ve anarşist hareketin ortaya çıkışında küçük etkileri olan Stirner'in anarşizminin kökenleri Aydınlanmanın ilkelerine dayanır ve akabinde onun fikirleri, yine de, Nietzsche ve 20. yüzyıl varoluşçuluğunu etkilemiştir.
Sylviawirginia99 - 15 Haz 2022 (23:56)
Sylviawirginia99 - 15 Haz 2022 (23:56)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
İnsanın kendini beğenmesi ve herkesten üstün görmesidir.
Havva - 16 Haz 2022 (19:10)
Havva - 16 Haz 2022 (19:10)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Ansiklopedi
Ego, dış dünya gerçekleri ile kendi içimizden gelen istekleri dengede tutan bir araçtır. Bu araç denge görevini yerine getirebilmesi için bazı yetilerle donatılmıştır. Yargılama, içgüdüsel dürtülerin düzenlenmesi, düşünce süreçleri gibi işlevleri vardır. Özellikle içgüdüsel dürtülerin düzenlenmesinde görev alan ego, içimizden gelen acil dürtülerin dış dünya gerçekleri izin vermiyorken çıkmasını engeller. İkinci önemli görevi olarak söyleyebileceğimiz ego savunma mekanizmaları, kişinin o acil dürtüleri ile dış dünya gerçekleri arasındaki ayarlama yapma savaşındaki mücadeleden ortaya çıkar. Bu mücadele sayesinde kişi ikilemde kalmaktan kurtulmaya çalışır ve kendisi için en sağlıklı olan davranışı gerçekleştirmeye çabalar.
Kullanıcılar ve Sayfalar

1 adet kullanıcı bulundu.

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri 2 sonuç
2
yavuz 1 sonuç
3
Irk Bitig 1 sonuç
4
varoluşçuluk -ğu 1 sonuç
5
Türkmen 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı