Sonuçlar Ansiklopedi (0)
7 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Edebiyat akımı; belli bir dönemde kabul edilen ortak güzellik anlayışı, düşünce ve sanat gayesi çevresinde bir araya gelen sanatçıların düşünce, duygu ve anlatım bakımından birbirine benzer eserler vermesiyle ortaya çıkmıştır.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:22)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:22)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Hümanizm Akımı: Tüm insanları sevme ülküsü anlamına gelir. İnsanı geliştirme ve yüce kılma gayesi taşıyan evrensel bir düşünce akımıdır. Kilise ve devlet baskısının yüksek olduğu Orta Çağ zihniyetine tepki olarak ortaya çıkan hümanizm; Rönesans'ın Aydınlanma Çağı'nın temeli kabul edilmektedir. 14. yy.da İtalya'da doğan bu akım daha sonra Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Eski Yunan ve Latin edebiyatı eserler oluşturulurken örnek alınmış, sanatçılar kendilerine ait eserler ortaya koymak yerine antik çağın konularını yeniden işlemiştir. Hümanist sanatçılar, eserlerini halkın değil, aristokrat kesimin beğenisine uygun üslup ve biçim özelliklerini benimsemişlerdir.
Dünya'da Hümanizmin Temsilcileri; Dante, Bocaccio, Villon, Montaigne, Cervantes, Shakspeare.
İlk Türk Hümanist sanatçı Yunus Emre'dir. Fakat dünya temsilcilerinden ayrılan noktası O'nun insan sevgisinin tasavvufi yönüdür. Cumhuriyet Döneminde de Nurullah Ataç, Vedat Günyol gibi bazı deneme yazarlarının Hümanizm akımından etkilendiğini görmek mümkündür.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:35)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:35)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Parnasizm: Özetle şiirde gerçekçilik denilebilir. Adını 1866 yılında Fransa'da yayımlanan 'Çağdaş Parnaslar' adlı şiir dergisinden almaktadır. Duygu ve hayalin ön planda olduğu Romantizm akımına tepki olarak doğmuştur. Realizm ve Natüralizm akımlarının şiire yansımış biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şairlerin şiirlerinde kişiliklerini gizledikleri ve şiirin öznellikten nesnelliğe açıldığı görülmüştür. İnsan, toplum, hayat ve tabiat karşısında son derece objektif olmaya özen göstermişlerdir. Sanat, sanat içindir anlayışını benimseyen sanatçılar, sone nazım şeklinin yoğun kullanımını, yabancı ülkelerin kültür ve manzaralarını anlatmakta kullanmışlardır. Dil ve anlatımda mükemmellik arayıp sade bir dil kullanan parnasyenlerin etkisi bizim edebiyatımızın Servet-i Fünun döneminde kendine yer bulmuştur.
Dünya'da Parnasizm Temsilcileri; T. Gautier, Francois Coppe, S. Prudhomme,
Türk edebiyatında; Tevfik Fikret, Yahya Kemal Beyatlı, Cenap Şahabettin.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:44)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:44)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Empresyonizm: İzlenimcilik. Fransa'da 19. yy. sonlarında ortaya çıkan empresyonizm, ilk olarak resim alanında kendine anlam bulmuş daha sonra bütün güzel sanatlarda etkili olmuştur. Sembolizmin uzantısı olarak görülmüştür. İkisini ayıran en önemli nokta, imgeselliğin ve nesnelere farklı anlamlar yüklemenin empresyonizm akımında bulunmaması.Amaç dış dünyanın sanatçının iç dünyasında bıraktığı izlenimin yansıtılmasıdır. Sanat, sanat içindir ve güzellik kapalılıktadır ilkeleri benimsenmiştir. Şiirlerde biçim ve uyağa önem verilmiş, zaman zaman mizaha yönelim söz konusu olmuştur. Anlatımlar da duygu, hayal ve yorum ön planda tutulmuştur.
Dünya'da Empresyonizm Temsilcileri; Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, James Joyce.
Türkiye'de; Ahmet Haşim, Cenap Şehabattin, Ahmet Muhip Dıranas.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:51)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:51)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Ekspresyonizm: Dışavurumculuk. Almanya'da, 20. yy.da empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Empresyonizm de olduğu gibi önce resim daha sonra bütün güzel sanatlarda etkili olmuştur. Yeni teknolojik gelişmelerin, sanayi çağının anlamsızlaştırdığı hayata, yalnızlaşan ve huzursuz bir yaşam süren aydın insanın ruhuna, ekonomik dengesizliklere, burjuva ahlakına bir başkaldırı niteliği taşımaktadır. İnsanın iç dünyasındaki gerçekler önemsenmiştir; bu durumda realizm, natüralizm, parnasizme tepki barındıran bir akımdır. Dış gerçek,asıl gerçeğe ulaşmada bir engeldir ve gerçeğe sanatçının ruhu sayesinde erişilebilir olduğunu savunmuşlardır.
Dünya'da Ekspresyonizm Temsilcileri: Franz Kafka, T. S. Eliot.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:58)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (15:58)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Kübizm: Empresyonizme tepki olarak 1908'de ortaya çıkan bir diğer akımdır. İlk olarak resim sanatında ortaya çıkmıştır. Daha sonra ise bütün güzel sanatlarda kendine yer bulmuştur. Dış dünya da bulunan nesnelerin yalnızca görünen yanlarını değil görünmeyen yanlarınıda; geçmişteki ve gelecekteki hallerini de yansıtmaya çalışan kübistler, tüm maddeleri üç boyutlu resmederek anlatmaya çalışırlar. Şairlerin görselliği ön pllanda tutmalarından kaynaklı olarak şiir kitapları da görsellerle hazırlanmıştır. Bu akım da dilin yapısı ve söz dizimi bozulmuş noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Edebiyatımızda kendine yer bulamayan Kübizm, temsilcileri tarafından da karışıklıklar içinde aktarılmıştır.
Dünya'da Kübizm Temsilcileri; Max Jacob, Andre Şalmon, Picasso.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (16:07)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (16:07)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
Egzistansiyalizm: Varoluşçuluk. 2. Dünya Savaşı yıllarında, daha öncesinde felsefi olan bu akım Jean Paul Sartre tarafından edebiyata kazandırılmıştır. Modern toplumdaki insanın kendi değerini kendisinin oluşturabileceğini, geleceğini yine kendisinin şekillendirebileceğini savunan bir akımdır. Descartes'in 'Düşünüyorum, öyleyse varım!' görüşüne dayanan akım, insanın kendi özünü oluşturmasından kaynaklı özgür olduğunu ve hareketlerinden sorumlu olduğunu savunur. Varoluşçulara göre, insan özgürlüğünün bilincinde olmalı ve dünyada çevresinde meydana gelen olaylara kayıtsız kalmamalıdır, düşünceyle yetinmeyip harekete geçmelidir. Akım, sanat ve politikanın iç içe olması gerektiğine vurgu yapar çünkü; politika insanı yücelten bir olgudur. Eser sahibi, çağının tanığı olmalı, toplumunun geçirdiği bunalımları, sıkıntıları, zorluk ve güzellikleri yansıtan toplumcu bir role bürünmelidir. Edebiyatımızda kendine yer bulamamış olan bu akım, 1955'lerden itibaren etkisini yitirmiştir.
Dünya'da Egzistansiyalizm Temsilcileri; Andre Gide, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Nietzsche.
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (16:18)
Sylviawirginia99 - 12 Haz 2022 (16:18)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
çekim ekleri 1 sonuç
2
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1 sonuç
3
Garip Hareketi 1 sonuç
4
Muhammet Akay 2 sonuç
5
dede korkut 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı