Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Vergiler: Kişi ve kurumlardan alınır. Kişi ve kurumların ödeme güçlerine göre alınır. Karşılıksızdır, cebri icra ile alınabilir. Maddi bir değere sahiptir.
Harçlar: Bazı kamu hizmetlerinden yararlanma karşılığında alınan bir bedeldir. Vergilerden ayrılan en önemli özelliği kamu hizmeti karşılığında olmasıdır.
Resim: harç ve vergi benzeri bir kamu hizmetidir. Eğer kamu hizmeti karşılığında alınırsa harca, karşılıksız olarak alınırsa vergiye benzer. karşılıklı veya karşılıksız olabilir.
Fon gelirleri: Belli bir amacı gerçekleştirmek için ayrılmış veya belli bir hesapta toplanmış paradır. Varlık fonu, Savunma sanayi destek fonu gibi.
Şerefiye: Etrafındaki çevre ve diğer altyapı yatırımları dolayısıyla değeri artan gayrimenkullerin sahiplerinden ilgili belediye tarafından alınan bir çeşit vergidir.
Parafiskal gelirler: Kamu veya yarı kamu kurumu niteliğindeki ekonomik sosyal ve mesleki kuruluşların yaptıkları hizmet dolayısıyla kendi üyelerinden veya hizmetlerinden yararlananlardan çeşitli adlarla aldıkları paralardır.
Zorunlu borçlanma: Devlet kamu gücünü kullanarak gerçek ve tüzel kişilerden zorla borç alabilir.
Para basımı: Kağıt ve madeni para basımı devletin egemenlik hakkını kullanarak elde ettiği önemli bir gelir türüdür.
Para cezaları: Amaç yasalara ve kurallara uyulmasını sağlamaktır.
Gönüllü borçlanma: Devlet toplumu meydana getiren kişilerden zorla borç alabileceği gibi gönüllü olarak da borç verenlerden alabilir.
Mülk ve teşebbüs gelirleri: Mülk gelirleri devlete ait menkul ve gayrimenkul malların satışından işletilmesinden veya kiraya verilmesinden elde ettiği gelirlerdir. Kamu iktisadi teşebbüsleri vasıtasıyla da gelir elde edebilirler.
Yardım ve bağışlar.
Mali tekeller.
Bağış ve yardımlar.
Ganimetler.
Deevlete intikal eden mal ve paralar.
Sylviawirginia99 - 15 Haz 2022 (21:29)
Sylviawirginia99 - 15 Haz 2022 (21:29)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
çekim ekleri 1 sonuç
2
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı 1 sonuç
3
Garip Hareketi 1 sonuç
4
Muhammet Akay 2 sonuç
5
dede korkut 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı