Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Kökeni Platon'a dayanan düşünce sisteminin kayıtlara geçmiş olan sistematik hali Antik Yunanlarla başlamıştır. Siyaset felsefesinin temel meselesi; insanların daha yüksek amaçlarını gerçekleştirmede devlete hangi görevler düşmektedir. Devletin rolü bu amaçların gerçekleşmesinde ne olmalıdır. Bu gibi sorulara yanıt arayan felsefeciler, iyi rejimler ve kötü rejimler arasında niteliksel ayrımları ortaya çıkarırlar. Filozoflar, insan doğası veya insanların aslında nasıl olduklarına dair analizlerini sunarlar. Filozoflar bir yandan da kriz veya tespit etmiş oldukları bir dizi problemi halletmede devletin uygun rolünün ne olacağını açıklamaya çalışırlar.

Kamu menfaati ile ilgili görüşler tabii ki devletin biçimleri. organizasyonu, yapısı ve kurumlarına dair tartışmalara dayanır. Devletin, iktisat, eğitim, din, toplumsal sınıf, aile ve zaman zaman da devlet için uygun şartlar nelerdir gibi devlet dışı sayılan şeylerle olan ilişkisinin açığa çıkarılması da hedeflenmiştir.

Aziz Aquinolu Thomas ve Aziz Agustinus kilise-devlet konularında gözlemde bulunup çözüm yolları ortaya atarken, Platon ve Aristo kimin yönetmek için daha uygun olduğuna dair arayışa gitmiştir. Her iki sorunun ortak noktası, toplumu düzenlemenin en iyi yolunun ne olduğunu bulmak gayesini taşır. Tarih çizelgesinde daha yakına gelirsek John Locke siyasal gücün sınırları ve devlet erkinin ne kadar kontrole sahip olması gerektiğini ele almış yazılarında bu konuyu işlemiştir.

Siyaset felsefesi, birbiriyle çatışan fikirlerin etkileşimi yoluyla gelişen bir alan olduğu için yazı tarzı genellikle tartışmacıdır. Platon'dan bu yana filozoflar, çoğunluğun kanaatinden ayrılan birkaç bireyin ve azınlık grubun özgürlüğünün korunmasının ihtiyacının farkında olmuşlardır. Günümüzde siyasi iktidarların çoğunun güçlü bir azınlık için çalışıyor gibi göründüğünü düşünüyoruz. Bahsedilen azınlık çoğunluğu yıkıcı güçlere koşmaktadır. Sonuç olarak Antik Yunan'dan günümüze değin tarih sahnesinde olan siyaset ve onun sorunlarına çözümler arayan siyaset felsefesi hiç bir zaman tek bir yönde ileriye doğru hareket etmemiştir; daha çok engebeli, sonu belirsiz ve zaman zaman da geri dönüşleri bulunan bir yolu izlemektedir.
Sylviawirginia99 - 13 Haz 2022 (10:46)
Sylviawirginia99 - 13 Haz 2022 (10:46)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
yavuz 1 sonuç
2
Milli Edebiyat Dönemi Roman ve Hikayeleri 2 sonuç
3
Irk Bitig 1 sonuç
4
varoluşçuluk -ğu 1 sonuç
5
Türkmen 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı